• GILBORD
 • Proficon Sound
 • Εκπαιδευτικά KIT & EDUCATION HOBBY
 • Κάμερες Ασφαλείας
 • Garisson
 • Prolink
 • remote control
 • clever banner
 • Clever Epaggelmatika
 • Pro.fi.con καλώδια και φις
 • Pro.fi.con εργαλεία
 • Pro.fi.con ήχος και εικόνα
 • Pro.fi.con επίγεια και δορυφορική
 • Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα
 • Ηλεκτρονικά KIT & Κατασκευές
 • GPS Trackers

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Το www.emichos.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα/e-shop πώλησης της εταιρείας Κ. ΜΙΧΟΣ & Σια Ο.Ε. η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Χαλανδρίου αρ.5 (ΑΦΜ 082902145 ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής), Τηλ.210-6011632, διατηρεί δε σημείο λιανικής πώλησης επί της οδού αυτής και ειδικεύεται στην εμπορία ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emichos.gr και λειτουργεί υπό τους παρόντες όρους και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων και απαγορεύεται ρητώς σε περίπτωση διαφωνίας με οποιοδήποτε από τους όρους αυτούς.

1. Όροι

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από τις ιστοσελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (εννοείται ότι οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση των όρων αυτών δεν αφορά τις ολοκληρωμένες παραγγελίες που βρίσκονται στο στάδιο της εκτέλεσής τους).

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.emichos.gr (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπο κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Κ. ΜΙΧΟΣ & Σια Ο.Ε.  ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Eλληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στο Περιεχόμενο αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του εμπορικού καταστήματος www.emichos.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της εταιρίας Κ. ΜΙΧΟΣ & Σια Ο.Ε. ή τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του www.emichos.gr αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη και σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες αυτές δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Συμπεριφορά χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.emichos.gr και των ιστοσελίδων που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτή οφείλουν να χρησιμοποιούν αυτές με τρόπο που δεν αντίκειται στην ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις εν λόγω ιστοσελίδες για τη δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο παράνομου, υβριστικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού περιεχομένου, παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου τρίτων προσώπων, παραβίαση ευρεσιτεχνιών, σημάτων, εμπορικών ή βιομηχανικών μυστικών, πνευματικών δικαιωμάτων και γενικά δικαιωμάτων τρίτων προσώπων κ.τ.ο.

Οι χρήστες ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής αλλά και για οποιαδήποτε ζημία της επιχείρησης ή τρίτων χρηστών/πελατών της ιστοσελίδας από την παραβίαση των κανονισμών και όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών των ιστοσελίδων του. Η Κ. ΜΙΧΟΣ & Σια Ο.Ε. ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου της www.emichos.gr. Επίσης το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου του, τα οποία οφείλονται στη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής.

4. Προσφερόμενα Προϊόντα

Κάθε προϊόν που προσφέρεται προς πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα  της εταιρείας μας συνοδεύεται από φωτογραφίες του, σύντομη περιγραφή του ονόματος, των ιδιοτήτων και των τεχνικών προδιαγραφών του και το τελικό τίμημα πώλησής του (τίμημα πώλησης και ΦΠΑ που αναλογεί σ’ αυτό).

Το www.emichos.gr επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των ιστοσελίδων του σε οποιαδήποτε στιγμή δεσμευόμενο όμως από τις τιμές που αναγράφονταν σ’ αυτές κατά τη στιγμή της παραγγελίας των πελατών του.

Αν και η εταιρεία μας έχει επιμεληθεί την όσο καλύτερη απεικόνιση και περιγραφή των πωλούμενων προϊόντων, δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη που μπορεί να εμφανιστούν στην απεικόνισή τους στις ιστοσελίδες ή για την ακρίβεια της απεικόνισής τους αυτής και δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει για το λόγο αυτό.

Η εταιρεία μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος προϊόντος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από δόλο ή βαριά αμέλειά της.

Η εταιρεία μας δεν μπορεί να παράσχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/ πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση όμως η εταιρεία μας δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σε περίπτωση παραγγελίας μη διαθέσιμου προϊόντος.

Σε περίπτωση παραγγελίας μη διαθέσιμου προϊόντος ο συνεργάτης της εταιρείας μας που επεξεργάζεται την παραγγελία θα ειδοποιήσει τηλεφωνικά τον πελάτη στα τηλέφωνα που έχει δηλώσει και θα του αποστείλει στη συνέχεια εημερωτική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail).

5. Προσωπικός Λογαριασμός Χρήστη

Ο κάθε χρήστης για να αποκτήσει τη δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας απαιτείται να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με την καταχώρηση Κωδικού Χρήστη (username), Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας (password) και ενός ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί μέσω του Λογαριασμού του να παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγγελίας του σε όλα τα στάδιά της, μέχρι την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, να τροποποιεί πληροφορίες του Λογαριασμού του (Διευθύνσεις κλπ), να αλλάζει κωδικούς κ.α..

Ο κάθε Λογαριασμός Χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός και οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διατηρήσουν τη μυστικότητα και απόκρυψη του Κωδικού Χρήστη (username) και του Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας (password) από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση διαρροής και χρήσης του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη, του Κωδικού Χρήστη (username) ή του Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας (password) από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

6. Απόρρητο Συναλλαγών και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας με τους πελάτες του, τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, την επικοινωνία μας μαζί τους και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας είναι πιθανό να ζητηθεί από τους χρήστες/πελάτες η καταχώρηση/δήλωση προσωπικών δεδομένων τους (όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ κλπ.).

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οι χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η εταιρεία μας δύναται να τα διατηρεί και χρησιμοποιεί μόνο για λόγους ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πελατών της και στατιστικούς ή οικονομικούς λόγους.

Όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τους χρήστες στην εταιρεία μας καθώς και οι συναλλαγές τους με αυτή είναι εμπιστευτικές και δεν αποκαλύπτονται από την εταιρεία μας σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση του χρήστη ή σχετική απόφαση δικαστικής ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.

Οι χρήστες έχουν μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους ν.3741/06 και 3917/11 και ισχύει μέχρι σήμερα.

H εταιρεία μας χρησιμοποιεί στην Ιστοσελίδα/e-shop το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/πελατών μας, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση τους κ.λ.π., έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

7. Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Το τυχόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η εταιρεία μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο χρήστης/πελάτης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) της επιχείρησης συναινεί ρητά στην εγγραφή του στην αντίστοιχη υπηρεσία και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην επιχείρηση, τα οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - ως ανωτέρω. Σε κάθε αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να διαγραφούν του από τις αντίστοιχες λίστες.

8. Επιλογή προϊόντων - Ολοκλήρωση παραγγελίας

Κατά την επιλογή, αγορά και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας καθοδηγείστε βήμα προς βήμα από τις υποδείξεις του συστήματος λειτουργίας του www.emichos.gr. Αφού επιλέξετε τα προϊόντα που επιθυμείτε, μεταβαίνετε στο ηλεκτρονικό καλάθι της παραγγελίας σας, όπου μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τα προϊόντα που επιλέξατε και το συνολικό τίμημα αγοράς τους (τίμημα + ΦΠΑ) [Σημείωση: Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή πώλησης που αναγράφεται στα πωλούμενα προϊόντα. Οι πελάτες μας ενημερώνονται για τα έξοδα αυτά, όπως εκτίθεται αναλυτικά κατωτέρω.]

Στη συνέχεια καταχωρείτε και ελέγχετε τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (Τρόπος Πληρωμής, Τρόπος Αποστολής, Διεύθυνση Αποστολής κ.α.). Μόλις ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά μεταβαίνετε στην τελική καρτέλα όπου ελέγχετε την διαμορφωθείσα παραγγελία σας και εφόσον συμφωνείτε την ολοκληρώνετε.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, το οποίο θα πιστοποιεί την καταχώρηση της παραγγελίας σας και θα αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο, τις λεπτομέρειες και τον κωδικό αριθμό της παραγγελίας σας.

Μέχρι την αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιοδήποτε στοιχείο της παραγγελίας σας επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 210-6011632 δηλώνοντας τον  κωδικό αριθμό της παραγγελίας και το σφάλμα που θέλετε να διορθώσετε

Μόλις η παραγγελία σας είναι έτοιμη για αποστολή θα λάβετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε μία σχετική ενημερωτική επιστολή.

Ο μέσος χρόνος παράδοσης των προϊόντων στην Ελλάδα είναι 3 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας και ότι δε συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που καθιστούν ανέφικτη την αποστολή τους (απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ).

Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τόπο παράδοσης το κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας μας, μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε σε ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ήτοι:

 • Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο  9.00-15.00
 • Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9.00-14.30 & 17.00-20.30

αφού πρώτα λάβετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail που δηλώσατε μήνυμα που θα αναφέρει ότι η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη στο κατάστημά μας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα προϊόντα θα σας παραδίδονται στον τόπο που υποδείξατε στην εταιρεία μας κατά τη διαμόρφωση της παραγγελίας σας από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

9. Υπαναχώρηση / Επιστροφή - Αντικατάσταση Προϊόντων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επιστρέψετε προϊόντα που σας παρέδωσε και να τα αντικαταστήσετε με άλλα ίσης αξίας α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητά του υπό την προϋπόθεση (i) ότι το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης και δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα ή (ii) ότι το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει από το προϊόν είναι σημαντικά και όχι επουσιώδη και δεν υπάρχει εγγύηση για το προϊόν αυτό.

Επίσης έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή του τιμήματος που μας καταβάλατε α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) ότι το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης και δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα ή (ii) ότι το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει από το προϊόν είναι σημαντικά και όχι επουσιώδη και δεν υπάρχει εγγύηση για το προϊόν αυτό και β) εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος

Για την επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντων στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις α) επιστροφής/αντικατάστασης προϊόντων ελαττωματικών ή στερούμενων συμφωνημένων ιδιοτήτων και β) υπαναχώρησης εντός 14 ημερών απαιτείται τα προϊόντα και η συσκευασία τους να βρίσκονται στην ίδια άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές, να συνοδεύονται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς τους και όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που τα συνόδευαν και ειδικά για την υπαναχώρηση απαιτείται το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

10. Τρόποι Πληρωμής

Α. Με Πιστωτική Κάρτα
Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με πιστωτική κάρτα καταχωρώντας τον αριθμό της κάρτας σας, τον αριθμό ασφαλείας που αναγράφεται στην κάρτα σας και την ημερομηνία λήξης της

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές και πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον του συστήματος πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς, με τη χρήση της μεθόδου ανακατεύθυνσης (redirection) και ως εκ τούτου η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράνομη υφαρπαγή προσωπικών δεδομένων που αφορούν την πιστωτική κάρτα ή τη  χρησιμοποίηση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Β. Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας
Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας:

1. Τράπεζα Πειραιώς

    ΙΒΑΝ  GR41 0172 0100 0050 1000 5298 354

2. Εθνική Τράπεζα

    ΙΒΑΝ  GR54 0110 1800 0000 1804 4045 641

3. Τράπεζα Eurobank

    ΙΒΑΝ GR91 0260 2340 0004 1020 0799 269

και στη συνέχεια στείλτε μας το παραστατικό τραπέζης για την κατάθεση που πραγματοποιήσατε στο fax της εταιρείας μας (210-6006070) στο οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφετε τον αριθμό της παραγγελίας που σας έχει αποσταλεί προκειμένου να σας στείλουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε

Γ. Με πληρωμή τοις μετρητοίς

 1. στο κατάστημα της εταιρείας μας

Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή των προϊόντων που παραγγείλατε από το κατάστημά μας.

 1. με αντικαταβολή

Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με αντικαταβολή στη μεταφορική εταιρεία που έχει αναλάβει την μεταφορά των παραγγελθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή η μεταφορική εταιρεία σας επιβαρύνει με τα έξοδα χρήσης της υπηρεσίας για τα οποία ενημερώνεστε κατά την επιλογή τρόπου πληρωμής.

11.Έξοδα αποστολής

Τα προϊόντα που επιλέξατε θα σας παραδίδονται στον τόπο που υποδείξατε στην εταιρεία μας κατά τη διαμόρφωση της παραγγελίας σας από εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργαζόμαστε.

Το κόστος αποστολής της παραγγελίας σας θα αναγράφεται στην τελική καρτέλα που διαμορφώνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας   

Σημειώνεται ότι τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση/επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων από τα οποία λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες βαρύνουν την εταιρεία μας αντίθετα τα έξοδα αυτά βαρύνουν τους πελάτες μας σε περίπτωση υπαναχώρησής τους.

12. Αρμοδιότητα δικαστηρίων

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βοήθησε και εσύ στην ανακύκλωση. Μπορείς !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκέψου πριν εκτυπώσεις !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ + FAX

 • +30 210 6011632
 • +30 210 6006070

Διεύθυνση: Χαλανδρίου 5, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τ.Κ. 15342

Email: info@emichos.gr

Ωράριο λειτουργίας καταστήματος:

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο : 9:00-15:00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 9:00-14:30, 17:00-20:30

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε e-mail

Με αξιοπιστία και σεβασμό προς τον καταναλωτή

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 726/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγκριση
Δεν υπάρχουν προϊόντα προς σύγκριση